Nær full stans i Torrevieja-gate

Sommersesongen ble ødelagt på grunn av veiarbeidene. Nå kan julesesongen ryke.

Spaniaavisen

Publisert 14. oktober 2009 12:31

TORREVIEJA

Den siste tiden har arbeidsstyrken blitt kraftig redusert i gaten Caballero de Rodas. Tidligere arbeidet inntil 35 personer her, mens arbeidsstyrken nå er nede på 15.

Dette er den nest viktigste handlegaten i byen, og har siden 1. juli vært stengt for trafikk på grunn av arbeidene.

De store forandringene som det arbeides med er en del av regjeringens Plan E. Dette er en krisepakke, hvor kommunene kan søke om penger for nødvendige tiltak og for å bremse arbeidsledigheten. Problemet for Torrevieja er at av de fem søknadene byen har sendt, er fire levert to måneder for sent. Det kan bety at pengene ikke kommer.

Nå spør byens befolkning og de næringsdrivende i gaten seg om hva som skjer. De næringsdrivende som fikk sommersesongen ødelagt, frykter nå også at vinter- og spesielt julesesongen skal gå tapt. Butikker i gaten kan fortelle om omsetningsnedgang på 70 prosent fra før arbeidene tok til.