Nå vil spanske myndigheter vite hva du eier i hjemlandet ditt

Alt fra bankkontoer, eiendom til aksjer og annet av verdi.

Spaniaavisen

Publisert 14. februar 2013 09:59

MADRID

Er du fra Norge, Sverige, Danmark eller Finland og har resedencia i Spania? Har du konto, aktiva, fast eiendom, rettigheter, pensjoner, aksjer i selskaper, verdier eller forsikringer i ditt hjemland? Hvis svarene er ja på disse to spørsmålene må du levere inn ny selvangivelse før 30. april til spanske skattemyndigheter.
 
Arket, eller modellen, som skal innleveres heter 720. Hvis du ikke gjør dette kan det vanke bøter opp til 10.000 euro.

Siste utgave av Vikingposten finner du gratis som PDF her

Real Decreto 1558/2012 av 15. november sier at utlendinger med resedencia i Spania skal gjøre rede for sine verdier i hjemlandet. Men bare hvis verdiene overstiger 50.000 euro. Man blir ikke skattet av dette. Ifølge spanske myndigheter er det kun for at de skal få en oversikt over hva deres innbyggere har, og slik at man ikke kan unndra verdier for dem.

Loven fastsetter også hvordan man kan bli straffet hvis man ikke oppfyller forpliktelsene.

Grunnlag for straff er: Innlevert for sent, ufullstendige opplysninger, ikke korrekte opplysninger, falske opplysninger eller at de er presenteret på annet vis enn de anviste måter.

Les også: Trapper opp kampen mot ulovlige gateselgere i Torrevieja

Bankkonto
Når det gjelder opplysninger om bankkontoer skal man oppgi bankens navn og adresse, kontonummer, dato for opprettelse/avslutning av konto, saldo per 31. desember og gjennomsnittssaldo siste kvartal.
Dette gjelder ikke hvis alle kontoer til sammen ikke inneholder mer enn 50.000 euro.

Eiendom
For fast eiendom skal man opplyse gårds- og bruksnummer, adressen på eiendommen, kjøpedatoen og kjøpesummen. Er verdien på eiendommene ikke mer enn 50.000 euro, trenger man ikke levere inn dette i selvangivelsen.

Andre verdier
Når det gjelder andre verdier man eier, som forsikringer, aksjer, investeringer i selskaper og liknende, skal man opplyse om navn og adresse på eventuelle virksomheter, saldo og veridgrunnlag per 31. desember, antall og type aksjer samt verdien, avkastninger på investeringer, eventuelle utbetalinger og verdier på livsforsikringer.

Også her gjelder regelen om at verdiene må overstige 50.000 euro for at man trenger å oppgi dette.