Nå skal denne byen hete Villajoyosa igjen ...

Villajoyosa ble endret til La Vila Joiosa. Nå er farsen komplett ...

Terje Aspdahl

Publisert 22. november 2020 09:46

VILLAJOYOSA

Byråden, som er ansvarlig for den språklige kulturen i kommunen, José Carlos Gil, besluttet å trekke navneforslaget La Vila Joiosa fra plenum fordi han ikke kunne være tilstede. Det var den offisielle begrunnelsen, i realiteten hadde ikke endringen nok stemmer.

Debatten skapte stor diskusjon i befolkningen, og endte med at de startet en underskriftskampanje mot endringen, hvor de på seks dager fikk inn over 300 underskrifter. I tillegg ble det satt i gang organiserte protester.

– Jeg ser ikke at det kan skade noen å beholde navnet på byen, sier en av innbyggerne.

–Dette er navnet som byen er kjent som i hele Spania, sier en annen.

Det er fjerde gang forslaget er oppe, men også denne gangen uten resultat, rett og slett fordi det ikke er flertall i kommunen for å gjøre denne endringen. 

Det var i september at forslaget kom på bordet, og det ble nedsatt en komite som skulle vurdere saken. Den gangen ble forslaget begrunnet med at den opprinnelige betydningen på valenciansk betyr «det glade folk», og på castelliansk bokstavelig talt bety«det glade folk», og på castelliansk bokstavelig talt betyr det «sverdkrigere».

Partiene PP og Ciudadanos, begge i opposisjon, er enige om å stoppe dette initiativet som de anser som malplassert.

– Folk er fornøyd med navnet som de har hatt i mer enn 700 år, sa talsmann for PP, Jaime Lloret.

Mot slutten av plenumsmøtet ble det ikke bekreftet om forslaget om å eliminere Villajoyosa ville bli diskutert igjen senere.