Nå kan foreldre bli bøtelagt hvis barna drikker

Alkoholmisbruk blant ungdom er et problem i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 7. juni 2013 07:49

MADRID

Nå kan foreldre til barn som ”regelmessig” må inn på sykehus for å pumpes etter de har fått i seg for mye alkohol, regne med bøter og andre tiltak fra myndighetene.

Dessverre er det et utbredt problem over hele Spania at ungdom helt fra 11-års alderen ofte drikker seg sanseløse.

Regjeringen i Madrid setter nå inn tiltak for å begrense problemet. Tiltakene er i første omgang rettet mot foreldrene. Man vil ha foreldrene på banen og få dem til å ta mer ansvar for hva deres barn holder på med i helgene.

Gjennomsnittsalderen i Spania for når barn og ungdom tar sin første skikkelige alkoholdrikk, er 13 år og åtte måneder. Over tre fjerdedel av ungdom mellom 14 og 18 år drikker alkohol regelmessig.