Nå kan du forhåndsstemme til stortingsvalget - i Spania

Begynner 1. juli.

Spaniaavisen

Publisert 26. juni 2013 08:48

MADRID/OSLO

I Norge er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 mandag 9. september 2013. Stemme kan avgis ved ambassaden i Madrid, de honorære konsulatene eller ved brevstemme.

Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 9. september, kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til og med 30. august. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet. Det er også mulig å stemme via brev.

I Spania kan du stemme ved de følgende konsulatene og generalkonsulatene i tillegg til ved Ambassaden i Madrid:

• Algeciras
• Barcelona
• Benidorm
Bilbao
• La Coruña
• Las Palmas (Gran Canaria)
• Málaga
• Palma de Mallorca
• Santa Cruz de Tenerife
• Torrevieja
• Valencia

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.