Nå går innvandringen til Spania ned

...for første gang på 10 år.

Spaniaavisen

Publisert 5. mars 2009 05:06

MADRID

For første gang på ti år er det nedgang i antallet innvandrere til Spania. Den økonomiske krisen er selvsagt en av årsakene til dette. Tallene som ble lagt fram onsdag, viser at det ble gitt 50.000 færre arbeidstillatelser i fjor enn året før. Antall familiegjenforeninger sank også.

2000 personer har benyttet seg av tilbudet om frivillig hjemsendelse, og ytterligere 1.800 har blitt hjulpet hjem av frivillige organisasjoner. Spanske politikere virker klare på at det fortsatt er nødvendig med innvandring til Spania, men at denne må skje i samsvar med behovet på arbeidsmarkedet.