Nå får du svar hos Nav, Helfo og Skatteetaten

Ambassaden holder informasjonsmøter flere steder på Costa Blanca.

Spaniaavisen

Publisert 27. oktober 2013 12:14

TORREVIEJA

I november inviterer den norske ambassaden i Madrid til informasjonsmøter om medlemskap i Folketrygden, pensjon, skattemessige konsekvenser og rettigheter til helsetjenester ved utflytting.

Møtene vil bli holdt i Torrevieja, Albir og Fuengirola.

Å bosette seg i et annet land hele eller deler av året vil blant annet ha konsekvenser for hvilke rettigheter den enkelte har til dekning av helsetjenester, medlemskap i norsk folketrygd og skattemessige forhold. Ambassaden og de enkelte etater i Norge får mange henvendelser knyttet til disse spørsmålene og de ser nå at behovet for informasjon er stort.

Trenger du tolk? I vår bransjeguide finner du hjelp hos nesten 60 næringsdrivende – blant annet en tolk

I samarbeid med Nav, Helfo, Skatteetaten, Sjømannskirken og konsulatene inviterer derfor den norske ambassaden i Madrid alle nordmenn som er bosatt i Alicante og Malaga-området, eller som vurderer å bosette seg her hele eller deler av året, til informasjonsmøter i november.

Temaer for møtene vil være medlemskap i Folketrygden, pensjon, skattemessige konsekvenser og rettigheter til helsetjenester ved utflytting.

Tilsvarende møter har også vært holdt tidligere, senest i vinter på Kanariøyene, med overveldende respons. Tilbakemeldingene viser at slike møter er både informative og avklarende. Det vil også under møtene bli satt av tid til å stille spørsmål til eksperter fra de forskjellige etatene.

Møtene vil bli holdt: I Torrevieja på Sjømannkirken: Tirsdag 12. november kl. 12.00 og kl. 16.00. I Albir på kirkesenteret til Sjømannskirken: Onsdag 13. november kl. 10.00 og kl. 14.30. I Fuengirola: Torsdag 14. November kl. 16.00. Det er ingen påmelding til møtene.

Program for møtene vil bli lagt ut på nettsidene: www.norgeispania.es