Nå er DnsCB den største norske skolen i Europa

Håper å kunne etablere nye linjer i Alfaz del Pi.

Spaniaavisen

Publisert 23. januar 2014 06:50

ALFAZ DEL PI

Viserektor Nils P. Lie-Gjeseth opplever økt interesse for Den norske skole Costa Blanca i Alfaz del Pi. Skolen er nå den største norske skolen i Europa med 300 elever.

– Interessen er stadig økende. Vi bygget ut i fjor høst for å få plass til flere elever, men det er allikevel ventelister i grunnskolen og alle 204 elevplassene er fylt opp. På videregående er det 96 elever og kun få ledige plasser. Elevene er ganske jevnt fordelt på alle alderstrinn. Totalt har vi nå 300 elever og er den største av de fem norske skolene i Spania og faktisk den største norske skolen i Europa, sier viserektor Nils P. Lie-Gjeseth.

Finn hjelp i vår bransjeguide – en veiviser til næringsdrivende på Costa Blanca

DnsCB tilbyr 204 elevplasser i grunnskolen og 105 plasser i videregående skole fordelt på linjene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. Skolen er privat og eies av stiftelsen Fundacion Noruega Costa Blanca. Den får statsstøtte og er godkjent av norske myndigheter. Skolen har norske lærerkrefter og følger de samme læreplaner og forskrifter som det offentlige skoleverket i Norge. 

Lie-Gjeseth sier til Vikingposten at søknadsfristen for skoleåret 2014/2015 nærmer seg. Søknadsfristen for videregående skole er 1. mars. De som nå går på skolen må søke hvis de ønsker å fortsette og stiller da likt som førstegangssøkere. Det er avhengig av karakterer om de får fortsette eller ikke. Har skolen ledige plasser etter endt opptak fyller de opp klassene og tar inn elever forløpende. 

Lie -Gjeseth har jobbet på skolen i 11 år og sier mye har forandret seg de senere årene.

Interessert i det som skjer i Alfaz del Pi?  Full oversikt finner du her

– Den store forkjellen et at elevene blir lengre og er her hele skoleåret og også over flere år i motsetning til tidligere år hvor det var stor utskiftning på grunn av kortere opphold. Det gjør det mye mer stabilt og lettere å følge opp den enkelte elev. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående, sier Lie -Gjeseth og skryter av elevene hvor flinke de er til å ta imot nye elever å integrere dem i miljøet.

Privatskoleloven regulerer private skoler med rett til statstilskudd. Den norske skole Costa Blanca har søkt om å utvide det videregående tilbudet med en toppidrettslinje, men fikk avslag.

– Privatskoleloven er ikke endret de senere årene, men den nye regjeringen har gitt signaler om at det nå skal bli endringer. Jeg håper da at det åpnes opp for muligheten til å opprette nye linjer i videregående. Vi har stor etterspørsel etter toppidrettslinje fordi området her er yndet til å drive blant annet sykkelsport og fotball hele året, sier viserektor Lie-Gjeseth. 

Skolen tilbyr skolefritidsordning til en mye lavere pris enn i Norge. Tidligere var den gratis, men koster nå 50 euro i måneden. Den har også et bredt utvalg av aktivitetstilbud i midttimen, blant annet Taekwon-do-kurs og malerkurs.