Nå er det bekreftet, spanske sjåfører er blant de verste i Europa

Ny undersøkelse.

Spaniaavisen

Publisert 1. mars 2014 11:57

COSTA BLANCA

Hvis du spør europeiske sjåfører om hvem som er de dårligste bilførerene i Europa, svarer halvparten at det er de italienske. På annenplass kommer spanske sjåfører, 16 prosent mener de er de verste, mens 14 prosent holder franskmenn for å være de dårligste i Europa.

I den andre enden av skalaen troner svenskene, hele 47 prosent av de spurte mener de er de mest ansvarsfulle sjåførene. Deretter fulgte tyskere med 26 prosent, mens 13 prosent av de spurte mente britiske sjåfører er best.

Da personene i undersøkelsen ble spurt om egne trafikkvaner, svarte 86 prosent at de regelmessig brøt fartsgrensene. 67 prosent av de spurte innrømmet å ikke repektere minimumsavstanden til bilen foran.

Skal du leie hotell eller leilighet i Spania? Her kan du booke det du trenger

Spanske sjåfører er de kjappeste til å bruke bilhornet stressede situsjoner, 67 prosent innrømmer dette, mot et gjennomsnitt på 47 prosent i de andre landene.

To tredjedeler av franske og tyske sjåfører innrømmer at de fornærmer andre bilister, mens det europeiske gjennomsnittet er halvparten.

Det er det franske motororganisasjonen Vinci Autorutes sammen med det europeiske markedsundersøkelsesfirmaet IPSO, som har gjennomført undersøkelsen. 7000 personer i Storbritannia, Spania, Frankrike, Belgia, Italia, Tyskland og Sverige ble intervjuet i forbindelse med undersøkelsen. 

Undersøkelsen viser hva sjåførene selv mener om egen og andres oppførsel i trafikken, og er ikke en vitenskaplig undersøkelse av de faktiske forhold.