Nå blir det togstreik i Spania

Lokførerne aksjonerer.

Spaniaavisen

Publisert 1. september 2014 13:45

MADRID

Ifølge fagforeningen Semaf har Renfe oppløst toglokførernes muligheter for geografisk mobilitet. Derfor tas toglokførerene i Renfe ut i streik 12. og 15. september i protest mot at beslutningen er tatt uten avtale med fagforeningen.

Semaf vil ikke tillate ensidige beslutninger av styret. Fagforeningen mener dette fører til at de reelle behovene i jernbaneforetaket ikke blir oppfylt, noe  som igjen «skader» den produktive virksomheten.

En streik ble også gjennomført 31. juli og 1. august blant annet som protest mot samme sak.

Da var det også ansatte i Renfe, samt i Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (ADIF) som ble tatt ut i streik av blant annet La Confederación General del Trabajo (CGT) og Sindicato Ferroviario.