Nå blir det påskekaos på veiene

Allerede denne helgen.

Spaniaavisen

Publisert 10. april 2014 21:53

VALENCIA

Første fase av påsketrafikken starter i dag. Veimyndighetene La Dirección General de Tráfico (DGT) forventer 1.535.000 bevegelser fra fredag klokken 12.00 til midnatt palmesøndag. Dette gjelder trafikken rundt de store byene, og fordeler seg med 770.000 i Valencia, 500.000 i Alicante og 265.000 i Castellon.

Totalt forventes det i den første delen av påsken at det vil bli foretatt 3.060.000 lengre kjøreturer i Spania, hvorav 642.600 i Valencia-regionen.

DGT ønsker maksimalt samme ulykkestall som i fjor. Da døde 26 mennesker i påsketrafikken, noe som er historisk lavt. Det verste året var 2001 da 139 mennesker døde i påsketrafikken. Siden 2009 har dødstallene holdt seg stabilt på 45, med en gledelig nedgang i fjor.

Guardia Civil vil holde spesielt oppsyn med sekundære veier. Særlig vil fartskontrollen styrkes på disse veiene, hvor 85 prosent av ulykkene skjedde. 

Totalt ventes det å bli unnagjort 12,5 millioner kjøreturer i hele landet fram til midnatt 2. påskedag.

Det forventes at trafikken når nye topper onsdag og torsdag. Tallene har ikke vært lavere siden 2005.