Nå blir det dyrere å kjøre på motorveiene igjen

Bompengene øker 1. januar.

Spaniaavisen

Publisert 19. desember 2013 07:10

MADRID

I gjennomsnitt ser det ut som bompengene på spanske motorveier øker med 1,85 prosent fra årsskiftet.

Avgiften øker på grunn av trafikknedgangen og det faktum at stadig flere selskaper som driver motorvei-strekningene har betalingsvansker.

Trøsten får være at økningen er lavere enn i fjor (2,4 prosent) og året før (3,2 prosent).

Totalt i Spania er det 3404 km med motorvei som har bompenger. I oktober har trafikken falt med 5,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.