Mot løsning i konfliktherjet sjømannskirke på Costa Blanca

Kirketopp var fire dager i Albir.

Spaniaavisen

Publisert 6. oktober 2011 05:55

ALBIR/VILLAJOYOSA

Generalsekretær Audun Myhre har nå overtatt saken, og han er klar i sine tilbakemeldinger.

– Utenlandssjef Asbjørn Vilkensen var i Albir i fire dager i forrige uke for å danne seg et bilde av konfliktene. Nå skal vi i Bergen fatte en beslutning i saken, men vi kommenterer aldri personalsaker til media. Vi skal fortsatt ha en stor og god kirke i Albir. Jeg er ikke i tvil om at Albir/Villajoyosa kommer styrket ut av dette, og at kirken fortsatt blir en av våre største, beste og et godt sted å være for både ansatte og brukere, sier Audun Myhre til Vikingposten.

– Samboeren til kateket Line Larsen ble ansatt ved kirkesenteret i en ektefellestilling selv om han formelt ennå er gift med en annen dame. Jobber han hos dere ennå?
– Jeg kommenterer ikke arbeidsforhold enkeltvis, og jeg vil ikke kommentere noe omkring disse sider ved driften i Albir, sier Myhre.

Les også: Dårlig arbeidsmiljø og krangel blant ansatte

Kirkerådet i Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa satte saken på spissen overfor ledelsen på hovedkontoret. De krevde et møte med en sentral leder innen 30. september.

– Vi er veldig fornøyd med at Sjømannskirkens ledelse nå har sett alvoret i denne saken. At Vilkensen kommer hit ned for å snakke med oss og sette seg inn i konflikten, er et svært godt signal, sa Bente Rasmussen til avisen Vårt Land i forrige uke.
Kirkerådet hadde to formelle møter med utenlandssjefen.

Les også: Ansatt i sjømannskirken giftet seg til tross for at mannen allerede var gift

– Har dere fått signaler om at det skal gjøres personalmessige endringer for å løse opp i problemene?
– Det ønsker jeg ikke å si noe om. Men jeg er nå sikker på at Sjømannskirkens ledelse har fått den informasjonen de trenger for å ta de grepene som er nødvendige.

Etter det Vikingposten kjenner til, kommer hovedkontoret i Bergen til å fatte et vedtak når det gjelder personalet ved kirkesenteret i Albir i løpet av kort tid, som sannsynligvis får slutt på de langvarige sykemeldingene i staben.

Konflikten kan neppe løses uten at man fjerner sentralt personell ved kirkesenteret, noe kirkerådet også har gitt klart uttrykk for.

Dette er saken:
♦ Kateket Line Larsen ved Sjømannskirken fikk sitt nye forhold til en gift mann velsignet gjennom en forbønnshandling som til forveksling ligner den som blir brukt ved kirkelig forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap.
♦ Det er store konflikter i staben i Sjømannskirken. I tillegg har Kirkerådets leder uttalt at hun og rådet er i ferd med å miste tilliten til ledelsen i kirken.
♦ Det er store samarbeidsproblemer i staben, folk er sykemeldt, kirkegjengere mister tillit til kirken og arbeidet lider under konflikten.