Minst 91 personer drept video

OPPDATERT: Politiet bekrefter tallet. Uvisst hvor mange som er skadde.

Terje Aspdahl

Publisert 23. juli 2011 04:48

OSLO/COSTA BLANCA

11:22
Politidirektør Øystein Mæland bekreftet i natt at minst 80 personer er drept på Utøya i Tyrifjorden utenfor Oslo. Tallet på skadde er fortsatt uvisst. Lørdag formiddag be tallet oppjustert til 84 som er bekreftet døde på Utøya og syv i Oslo. Totalt blir det 91 døde.

Men politiet sier også at disse tallene kan øke siden det fortsatt pågår søk i vannet ved Utøya. Oslo politidistrikt jobber sammen med Nordre Buskerud politidistrikt for å skaffe oversikt over savnede personer. Skadde er sendt til flere steder og det er derfor et omfattende arbeid.

Politidirektoratet innkalte i natt til pressekonferanse etter et koordineringsmøte mellom Politidirektoratet, berørte politidistrikt, Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste, Riksadvokaten, Justisdepartementet og Helsedirektoratet.

– Det er minst 80 personer som er drept på Utøya. Politiet har ikke kunnet gå ut med tallet før, blant annet fordi det har tatt tid å gjennomsøke området. Denne hendelsen er helt eksepsjonell. Det er viktig for oss i denne kritiske fasen at pårørende blir tatt vare på, sier politidirektør Øystein Mæland.

– Vi har aldri vært vitne til noe lignende i Norge. Tallet kan stige ytterligere, da det gjenstår søk i sjøen, sier fungerende politimester Sveinung Sponheim til VG i natt.

Se video under her