Minst 64 uteliggere i Torrevieja

Stadig flere lever på gaten.

Spaniaavisen

Publisert 26. oktober 2012 07:28

TORREVIEJA

Tall fra Røde Kors i Torrevieja viser at antall uteliggere har økt det siste året.

Ved utgangen av september var det registrert 64 personer som levde på gaten, folk som ikke hadde bolig.

Røde Kors har også delt ut 39.000 kilo mat til trengende hittil i år. Man regner med at det er like over 500 familier i Torrevieja som ikke har råd til å kjøpe mat selv.

Kommuneledelsen har nå satt av 30.000 euro til å hjelpe folk som enten bor på gaten eller har problemer med å skaffe seg nødvendige matvarer.