Mindre kriminalitet i Torrevieja

Årsaken er tettere samarbeid mellom Policia Local og Guardia Civil.

Spaniaavisen

Publisert 28. november 2012 08:53

TORREVIEJA

De offisielle statistikkene fra politiet viser at kriminaliteten i Saltbyen har falt med 12 prosent fra 2011 til 2012. Dessuten er oppklaringsprosenten gått fra 29 prosent til 37 i inneværende år.

Ordfører Eduardo Dolon sier dette er gledelige tall, men man vil satse på en enda bedre statistikk for neste år.

Policia Local sin innsats mot illegal handel i Torreviejas gater har også hatt god effekt. De såkalte piratproduktene fjernes hyppigere fra salgsboder og fortau. Faktisk viser statistikken for 2012 at man har fjernet 60 prosent av alle ulovlige boder og gateselgere.

Politiet har beslaglagt cirka 3000 varer, arrestert ti personer og fjernet 29 boder fra gatene.