Mest pop hos utlendingene

Ifølge eiendomsportalen Kyero.com ser stadig flere utlendinger etter gode boligkjøp i Spania. Det er de kjente og kjære områdene langs kysten som fortsatt frister.  

Spaniaavisen

Publisert 29. januar 2011 17:43

COSTA BLANCA

I følge portalens oversikter søker stadig flere utlendinger etter boliger på internett. Bare i andre halvår i fjor fikk portalen 110.000 henvendelser på mail vedrørende boligkjøp.

I forhold til en tilsvarende rapport for første halvår i fjor, er etterspørselen etter ferieboliger i Málaga og Alicante stabil. Alicante står for rundt 34 prosent av alle forespørsler til portalen. Tilsvarende i Málaga er 13,2 prosent. Etterspørselen gjelder boliger i alle prisklasser.

På jakt etter ny bolig – sjekk disse boligprospektene først

Andre områder i Spania som er blitt mer populære de siste årene er Almeria, Granada og Murcia. Sistnevnte har virkelig tatt et godt steg inn i ferieboligmarkedet.

Kjøpere som jakter på spesielt rimelige boliger har økt. I mellomklassen økonomisk og for de dyreste boligene, er interessen noe dalende. Den mest signifikante endringen gjelder boliger til under 50.000 euro. Her har etterspørselen økt med over to prosentpoeng på et halvår. Det er ikke noe nytt at folk jakter på billig husrom. Temaet er likevel blitt mer aktuelt ettersom bankene har overtatt mange boliger og selger dem ut. Ikke nødvendigvis rimeligere enn eieren selv ville ha gjort det, men troen på at det er billig veier likevel tungt. Kyero.com tror denne trenden vil fortsette i 2011.

Trenger du leiebil i Spania? Gratis norsk servicetelefon – prisgaranti

Når det gjelder hvilke nasjonaliteter som etterspør informasjon om boliger fra portalen ser listen slik ut, basert på tall fra oppstarten av portalen i 2009:

59,5 % engelske
14,4 % franske
7,8 % nederlandske
7,4 % spanske
4,5 % tyske
3,4 % italienske
1,5 % danske
1,2 % russiske
0,3 % portugisiske

I tallene for engelsk ligger forespørsler på engelsk som er kommet fra land utenfor Storbritannia. Her kommer Norge og Sverige inn, for eksempel. Det kan også gjelde folk fra andre land som har henvendt seg på engelsk. Det kan for eksempel gjelde russere.