Merker belastningen med 10 millioner helseturister

Spania "straffes" fordi landet har kort ventetid på helsetjenester.

Spaniaavisen

Publisert 6. juli 2009 15:26

COSTA BLANCA

Helseministeren i Spania jobber med planer for hvordan man skal takle stadig flere pensjonister fra hele Europa som bosetter seg i Spania. Disse kommer i tillegg til 60 millioner turister hvert år.

Fenomenet ble lagt merke til første gang for fem år siden. Data viste at pensjonister strømmet til Spania som turister. Egentlig kom de for å nyte godt av helsetjenestene som Spania tilbyr.
 
Dessuten er en ny trend økende. Utlendinger kommer på ferie, men blir værende lenge nok til å søke residencia. Så returnerer de til hjemlandet for behandling, som må betales av det spanske helsevesenet.

De fleste pensjonistene kommer fra Storbritannia, Tyskland og Belgia. De nyter fordel av EU-regler som gjør det mulig for alle beboere å bli behandlet hvor de vil i medlemslandene. De velger Spania på grunn av kortest ventetid.

Kystområdene opplever ekstra belastende i forhold til ressurser. Hofteoperasjoner er ofte etterspurt. Dette er veldig dyre operasjoner, og helsevesenet er nå bekymret for at det offentlige tilbudet blir misbrukt.