Mer overvåking i Torrevieja

Nytt system tas i bruk innen utgangen av året.

Spaniaavisen

Publisert 24. august 2010 18:03

TORREVIEJA

Torrevieja kommune bruker 1,7 million euro på å få økt kontroll med biler som kjører inn og ut av bygrensene samt overvåking av parker og offentlig eiendom.

Innen utgangen av året skal prosjekt VYRIATO bedre sikkerheten i byen, lover ordfører Pedro Hernández Mateo.

Dermed får man mer oversikt over både "veier og innbyggere", noe som er målet med investeringen. Åtte selskaper driver prosjektet nå fram og skal bli enige om hvordan kravene fra kommunen best lar seg løse.