Mer flomsikring i Torrevieja

Her skal ikke regnværet bli noe problem.

Spaniaavisen

Publisert 24. juli 2012 06:19

TORREVIEJA

Etter stadige problemer når regnet et par ganger i året lager flom i Torrevieja har kommunen iverksatt flere tiltak. Nå er arbeidene i gang også langs N-332-veien.

Her ved den nye markedsplassen og sportsanleggene i byen, graves det en flomrenne som skal hindre flomskader slik vi har sett de siste årene.

Byråd Francisco Moreno forteller at det skal gjennomføres flomtiltak flere steder. Kommunen har flere ganger fått kritikk for at den har gjort for lite for å hindre skader når det regner mye.