Mens 40.000 boliger står tomme er 4400 familier uten bolig i Alicante-provinsen

Litt av et paradoks.

Spaniaavisen

Publisert 7. februar 2014 16:13

ALICANTE

Med 4400 familier som ikke har noe sted å bo kan det føles som et paradoks at det står 40.000 ledige boliger i provinsen.

Nå krever organisasjonen Stop Desahucios (Stopp utkastelsene) og organisasjoner for de berørte av utkastelsene at noe gjøres.

Torsdag deltok over 100 personer i en demonstrasjon utenfor Palacio de Brujas, hovedsete for provinsmyndighetene. Kravet fra demonstrantene var at politikerne følger grunnloven og boligloven i Valencia, som begge garanterer retten til et bosted.

De henstilte også til domstolene om å tolke loven etter dagens sosiale virkelighet. 

– Vi ønsker at dommerne setter grenser for en korrupt og utnyttende politikk, sa demonstrantene blant annet.