Arkivet

Mener nytt sykkelfelt gir en falsk trygghet


LA MANGA

Veianlegget som store i deler av året er sterkt trafikkert, står nå ferdig utbedret. Piler i begge retninger er laget i asfalten i sykkelfeltet på venstre side mot Portman.

– Plassen for syklister på denne strekningen blir nå bedre enn før for da var det nemlig ingen plass, men uten en form for fysisk skille mellom bil og syklist kan syklisters sikkerhet ikke bli bedre nå med en høyere veistandard for bilene. Det er ikke mangel på areal som gjør at syklistene må balansere på veiskulderen. De må gjerne sette opp en skiltjungel men like fullt er den kvite malingsstripen en falsk trygghet, sier Gjæringen.

Han konstaterer at veifarende bilister skal få et godt inntrykk allerede fra området ved rundkjøringen ved Los Belones, men selv i edru tilstand er det noen bilister som ikke ser mindre ting enn elefanter, og da kan andre lett bli et offer.

– Sykkel- og gangfeltet er en videreføring av den gamle, og en dårlig løsning som er videre over til Portman der treningssyklister (som er i stort flertall), særlig i grupper velger høyre side av veien uansett retning på grunn av sikkerhet ovenfor gående og andre syklister, og for å unngå kryssinger av veibanen. Et slikt åpent felt er også et yndet sted å stoppe bilen i for eksempel om telefonen skulle ringe, sier Arne Gjæringen. 

Les mer om:

Nyheter