Mener norsk arbeidsledighetstrygd bør justeres ned til spansk nivå

For ledige som oppholder seg i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 28. april 2014 05:45

COSTA BLANCA/OSLO

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil prøve å samle sine nordiske kolleger i kampen mot et EU-forslag om arbeidslediges rett til å ta med dagpengene sine til lavkostland.

– Vi må forhindre denne formen for trygdeeksport, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til Dagbladet.

– Når du flytter til et lavkostland, som for eksempel Spania, er det ingen som kontrollerer om du faktisk melder deg som jobbsøker der mens norsk ledighetstrygd kommer inn på bankkontoen din i tre måneder. Slik er regelverket, sier Eriksson.

Innbyggere i EU og EØS-land i dag kan – dersom de blir arbeidsledige – skaffe seg arbeidsledighetstrygd og ta med seg trygden til hvilket som helst land i Europa og søke jobb der.

Regjeringen mener at dersom en nordmann drar til Spania, bør han få utbetalt ytelser etter spansk nivå. Eriksson mener EU nå åpner for at folk fra lavkostland søker seg jobb og flytter til land med de beste trygdeytelsene. 

EU forsøker å utvide muligheten til å være trygdemottaker i utlandet fra tre til seks måneder.