Medlemmer garanterer for nytt klubbhus i Alfaz del Pi

Minst tre familier vil nå stille en bankgaranti på 100.000 euro.

Spaniaavisen

Publisert 4. oktober 2012 07:12

ALFAZ

Klubben har 400.000 euro i egenkapital og har fått styrets velsignelse til å låne 300.000 euro. Totalkostnadene med å bygge det nye klubbhuset beløper seg til 800.000 euro. På grunn av bankkrisen krever altså banken mer sikkerhet, og minst tre familier i Klubben stiller nå bankgaranti på 100.000 euro.

Etter det Vikingposten kjenner til er det familiene Svedbergh, Væte og Hansen med flere som går sammen om å stille bankgarantien. Ingen av de nevnte familiene vil kommentere dette.

Les også: 22. juli-minnesmerke i Alfaz skal stå klart til 17. mai

– Stemmer det at både din familie og flere andre nå går inn med en bankgaranti for Klubben?
– Det vil jeg ikke kommentere, sier en ordknapp Hans Svedbergh.

Hans Svedbergh kan likevel si at byggestarten på klubbhuset er nært forestående.

– Vi har i løpet av den siste tiden byttet bank for hele Klubben. Vi har brukt unødvendig tid på grunn av bankkrisen i Spania med å starte byggingen. Nå har vi byttet bank til BBVA, og vi regner med en byggestart i løpet av høsten. Da går det cirka ni måneder før bygget står klart. Entreprenøren, som er den samme som bygger ut Den norske skole Costa Blanca, JPC, sier de er klar med maskinene i løpet av timer når vi gir dem grønt lys, forteller Hans Svedbergh.

Interessert i å lese om Alfaz del Pi? Her er en oversikt

Vikingposten har vært i kontakt med en rekke medlemmer som lovpriser innsatsen fra familiene Svedbergh, Væte, Hansen med flere. Deres bankgaranti sørger for at Klubben sannsynligvis kan flytte inn i nytt eget hus i løpet av høsten 2013.

På grunn av finansieringen har Klubben vært nødt til å modifisere planene når det gjelder ferdigstillelsen av huset.

Nå vil man bare gjøre ferdig 1. etasje. Resten av bygget skal bli satt i stand etter hvert som økonomien tillater det.