Måtte rive hjemmene sine

...og fikk regningen etter at bulldoserne hadde herjet.

Spaniaavisen

Publisert 13. april 2010 06:06

MAR MENOR

Da eierne av de to eiendommene som sto helt i strandkanten i Los Urrutias i Mar Menor fikk beskjed om at husene deres skulle rives, nektet de å etterkomme kravet fra kommunen.

Men slik ble det. Ettersom huseierne nektet å følge kommunen, sendte man inn bulldoserne som jevnet boligene med jorden. Myndighetene hevder at husene ble ulovlig oppført på offentlig område.

I tillegg til å få revet sine boliger må de to huseierne ut med 6.824 og 8.138 euro for selve rivingsjobben.