Måtte dra hjem til Norge for å rydde opp etter Nav-rot

...nå har Erik fått beklagelse

Terje Aspdahl

Publisert 12. mai 2011 07:50

TORREVIEJA

Erik Krane reiste fra Torrevieja til Horten for å rydde opp i offentlig rot. Til slutt fikk han hjelp av lokalavisen Gjengangeren i Horten. Men alt ble gjort på egen regning.

Som Vikingposten skrev 14. april ble Erik Krane truet med strafferente fordi han fikk utbetalt konas pensjon etter hun døde i januar.
Dette skyldes at Nav i Alicante ikke rapporterte dødsfallet videre til Norge før etter 14 dager. Nå har Erik Krane vært i Norge for å rydde opp. Men første møte med Nav Horten ble mislykket. Redningen for en avslutning på saken ble at han sto frem i lokalavisen Gjengangeren og fortalte om Nav sitt glade vanvidd.

Her kan du laste ned siste utgave av Vikingposten

– Etter et par artikler i lokalavisen Gjengangeren ser det ut som alt endelig vil løse seg. For å få en rask avslutning av saken reiste jeg opp for egen regning til Norge og Horten. Det er Nav Horten som har undertegnet kravbrevene derfor gikk jeg til Nav Horten. Men her fikk jeg kun et nytt telefonnummer til Nav Pensjon. Jeg ble fortalt det var en intern svikt hos Nav som forårsaket at brevene kom fra Nav Horten og ikke fra Nav Pensjon. Så kom brevet fra Nav Pensjon hvor de antyder jeg burde forstått det var blitt utbetalt for mye penger.

– Men saken er jo at jeg ikke hadde tilgang til min kones konto, og derfor ikke kunne se om pensjonen var utbetalt. Etter jeg kontaktet lokalavisen Gjengangeren ble det derimot fart i sakene. Jeg har til og med fått telefon fra lederen ved Nav Horten, Tor Henning Sundeng, hvor han beklager på vegne av etaten. Det satte jeg pris på, sier Erik Krane til Vikingposten.

Nå har Krane også fått tilgang til sin avdøde kones bankkonto, hvor han endelig kunne registrere det var blitt utbetalt urettmessig pensjon.
– Jeg mottok ikke noen innbetalingsblankett før jeg dro hjem hit til Torrevieja, noe jeg hadde håpet. Men jeg fikk kontonummeret per telefon. Så nå har jeg overfør 10.000 kroner av de 24.800 som er blitt utbetalt. Jeg har også sendt et klagebrev hvor jeg mener Nav bør trekke fra fire tusen av de 24.800. Jeg mener bestemt Nav kan dekke noe av utgiftene for flyreisen jeg måtte ta for selv å rydde opp i deres rot, sier Erik Krane.