Mange utlendinger blir lurt

Mange havner i ”uløkka” etter å ha bygget på hus eller leilighet uten byggetillatelse. Hvorfor ikke gjøre det riktig først som sist? 

Spaniaavisen

Publisert 31. mai 2010 06:58

ORIHUELA COSTA

Vi er alle skremt og til dels opprørt over all avdekking av ulovlig bygde hus og leiligheter i Spania. Myndighetene beordrer riving uten å spørre hva som er skjedd. I mange av tilfellene skyldes det huseiere som har satt i gang prosjekter uten at det er godkjent av myndighetene på forhånd.

Nå finner du nye boliger til salgs i vår boligbase

– Mange utlendinger er blitt lurt i Spania. Useriøse entreprenører slår en plate og sier at alt er lovlig. Eller at de skal sørge for at påbygget blir godkjent. Dette kan gi huseier mye trøbbel i etterkant, for det er ikke mulig å løpe fra dette ansvaret, sier arkitekt Johann Adalbjarnarson til Vikingposten BOLIG.

Han har bodd og arbeidet på Costa Blanca i ti år, og har mange skrekkhistorier å fortelle. I følge Adalbjarnarson utviser skandinaver og andre nordeuropeere naivitet på mange områder. Ting som er en selvfølge hjemme, ser man bort fra her.

På jakt etter leiebil i Spania? Sjekk tilbudet her først

– Det er nødvendig å få byggetillatelse før man setter i gang å bygge. Vi arkitekter har førstehånds kjennskap, og vet også hvordan saksbehandlerne i kommunen vil ha det, for at søknaden skal behandles raskt og effektivt. Med visse unntak. Orihuela kommune er beryktet for sin sendrektighet. Det skyldes at de har vært veldig underbemannet. Den voldsomme utbyggingen ved kysten har gjort at de har mistet oversikten. Kunder kan ha søkt, men de får aldri svar. Eller saksbehandlerne må be om papirer på nytt fordi de første er blitt borte. Hvis du skal gjøre det på sikreste måten, kontakter du arkitekt, anbefaler Adalbjarnarson.

Les også: Tror på videre fall i boligprisene

Den andre store blemmen skandinaver går på er kvaliteten på arbeidet som blir utført. Mange entreprenører liker å gjøre det på sin måte. Billigst og dårligst. De benytter andre materialer enn det som er avtalt, og utelater elementer av avtalen. Kunden holdes utenfor for å unngå klager.

– Mange velger naturlig nok rimeligste tilbud. Når de er så lave som de ofte er, sier det seg selv. Det kan umulig være i henhold til det man forventet. Her må kundene skjerpe seg. Det er svært mange useriøse entreprenører i markedet. Kanskje så mange som 60 prosent av alle som har vært her de siste ti årene. Det finnes heldigvis flere seriøse også. Men folk har faktisk seg selv å takke. Alle gjør de samme feilene. Gang på gang. De to eksemplene jeg har nevnt her utgjør 90 prosent av alle alvorlige saker når det gjelder bygg, sier Johann Adalbjarnarson.

Les også: Må bruke 60.000 euro på lekk tak

Nå som kommuneøkonomien er svak, ønsker administrasjonen å drive inn mest mulig penger. En enkel måte å gjøre det på er å ilegge bøter. Det er derfor grunn til å ta grep om situasjonen og gjøre noe med den.

Er det slik at det har gått mer enn fire år siden tilbygget ble satt opp, og kommunen eller naboer ikke har klaget, kan man få tilbygget godkjent og innskrevet i skjøtet.