Mange må tvangsflytte i Alicante

Tre personer må daglig flytte fra sine hjem på grunn av den økonomiske krisen.

Spaniaavisen

Publisert 27. mars 2011 16:13

COSTA BLANCA

Årsaken er at de ikke klarer å betjene sine lån og økonomiske forpliktelser. Dette er en tredobling i løpet av de siste tre årene.

Til nå i 2011 har 437 personer måttet gå fra sine hjem i provinsen. I 2009 var antallet 144 på samme tidsrom og i fjor var det 273 som måtte forlate sine hjem.

I hele Valencia-regionen måtte 16.000 personer gå fra hus og hjem i 2010. 6400 av disse bodde i Alicante-provinsen. For hele Valencia har antallet doblet seg siden krisen satte inn i for fire år siden.

I 2007 var tallet 8639, i 2008 var det 10.591, i 2009 var det 16.290, så man regner med at antallet ikke lenger stiger, men at det har flatet ut.