Luften i Barcelona er helsefarlig

Kommuneledelsen slår selv alarm og foreslår tiltak.

Spaniaavisen

Publisert 10. februar 2011 09:34

BARCELONA

Målinger gjort i sentrale områder av byen viser at det er stor luftforurensing – på grensen til veldig farlig. Byrådet foreslår nå 70 tiltak for å forhindre økt forurensing, og for å redusere den allerede giftige luften.

Helsemyndighetene i byen ser en klar økning det siste året i antallet personer som får astma og andre luftveissykdommer.

I likhet med Madrid ber de nå sine innbyggere bruke mer offentlig kommunikasjon til og fra jobb, og la personbilen stå mest mulig. Dessuten vil de ha reduserte fartsgrenser i byen.

Man ønsker en øvre fartsgrense på 80 km/t, og ikke 120 km/t som sentral veimyndigheter ønsker.