Lover bedre vann med ny teknologi

Vannet innbyggerne i Villajoyosa og Benidorm får fra elven Amadorio og reservoaret på Orxeta skal få bedre kvalitet takket være høyteknologi.

Spaniaavisen

Publisert 6. september 2008 07:20

COSTA BLANCA

I tillegg vi man også nå kunne utnytte langt mer av vannet, noe som rett og slett vil føre til mer vann i et presset område. Tidligere er vannet tappet ut fra bunnen av demningen og elven. Med det nye utstyret så kan vannet tas ut på flere forskjellige nivåer, og man har også fått montert inn følere i rørene som kontinuerlig sjekker kvaliteten.

Utstyret for dette er allerede montert og satt i drift. Kostnadene for dette er på cirka en millioner euro, og pengene tas fra de dyre vannavgiftene abonnentene betaler i dag.

Liknende anlegg vil også bli montert i tilknytning til reservoaret Guadalest, og komme innbyggerne i Alfaz, Albir, Altea og de andre omliggende kommuner til gode.