Lokalpolitiet i Torrevieja fortsetter aksjonene

– De rettferdige betaler for synderne, sier et spansk ordtak, og slik føler hotell- og restaurantnæringen det i Torrevieja for tiden.

Spaniaavisen

Publisert 27. mars 2014 22:45

TORREVIEJA

Lokalpolitiet i Saltbyen bestemte seg for et par uker siden at de skulle håndheve de kommunale vedtektene strengt. Bakrunnen er at lokalpolitiet har en konflikt med kommunen angående arbeidstiden.

I den forbindelse uttalte ordfører Eduardo Dolón at de burde arbeide mer og protestere mindre. 
Politiet tok ordføreren på ordet, men neppe slik han tenkte seg det.

Nå frykter restaurantnæringen for påskeomsetningen. Hvis de mister de overbygde terrassene, vil det bli merkbare tap i påskeferien.

Politiet henviser til byens vedtekter det det klart går fram at politiet bør rydde gater og fortau for de elementene som mangler lisens, eller hvor man har gått ut over det tillatte.

Etter at røykeloven ble innført er de gamle vedtektene utdatert, og kommunen har stort sett latt terrassene på barer og restauranter være i fred. 

Det vil ta måneder å endre vedtektene, og det er lite den politiske ledelsen i Torrevieja kan gjøre. Byrådene Agustina Esteve og Eduardo Gil sa i et møte med hotellnæringen at de kan ingenting gjøre så lenge politet følger opp kommunens vedtekter.