Leger går til streik

Krever bedre dekning og støtteapparat i sommer.

Spaniaavisen

Publisert 2. juni 2009 07:21

Leger og barneleger på legesentrene i Málaga har startet en streik på ubestemt tid. De ønsker oppmerksomhet rundt arbeidsforholdene i sommer.

Dette er en tid da befolkningen på Costa del Sol vokser, men også en tid da mange leger tar ut ferie. Dermed blir presset større på de som skal jobbe sommerstid.

Arbeidsstansen er planlagt hver mandag, onsdag og fredag mellom klokken 10 og 13. Legeforeningen sier at deres medlemmer må tredoble behandlingen av pasienter gjennom sommeren. De krever nå full oppdekning av vikarer for denne kritiske perioden.