Lager trøbbel for avsaltingsanlegget i Torrevieja

Den konservative regjeringen i Valencia legger nye hindringer i veien.

Terje Aspdahl

Publisert 30. september 2010 08:43

TORREVIEJA

Utbyggeren, det statlige Acuamed har ventet i to år på tillatelsene fra regionsregjeringen. Særlig viktig er tillatelsen til å legge rørene som forbinder anlegget med havet. Uten denne tillatelsen kan ikke Acuamed si når anlegget kan ferdigstilles.

Selskapet understreker at de ikke har problemer med Torrevieja kommune, og man har ferdigstilt arbeidene med rørlegging gjennom de berørte bydelene.

Avsaltingsanlegget skal forsyne flere kommuner i Alicante og Murcia, og dessuten sårt tiltrengt vann til jordbruket. Det vil bli Europas største og den nest største i verden når det tas i bruk.