Kystkommuner mister innbyggere

Orihuela, Alfaz del Pi og La Nucía mister flest innbyggere, mens i Calpe, Benidorm og Dénia har trenden snudd.

Spaniaavisen

Publisert 1. mai 2017 18:04

COSTA BLANCA

Siden 2013 har innbyggertallet gått ned i Alicante-provinsen og nok en gang er det langs kysten at nedgangen størst. Noen kommuner har reagert på utviklingen og klart å stoppe nedgangen, skriver Informacion.

Det var hele 125.000 færre registrerte i Alicante-provinsen 1. januar 2017, enn hva som var tilfellet for fire år siden.

Nedgangen skyldes først og fremst at utlendinger ikke opprettholder eller skriver seg inn i kommunens manntall, såkalt padron.

På et år har Orihuela mistet hele 5267 innbyggere, de fleste langs kysten på Orihuela Costa, mens det var en nedgang på 3310 innbyggere i Alfaz del Pi. I La Nucía og Rojales, som riktignok ikke har kyst men mange utenlandske innbyggere, var nedgangen på henholdsvis 1983 og 1481 personer.

I Torrevieja og Jávea (Xábia) var nedgangen mindre, med 967 og 226 færre innbyggere i løpet av det siste året.

Det er også kystkommuner som har opplevd en liten oppgang i folketallet. I Calpe, som opplevde en kraftig nedgang på 10.000 færre registrerte innbyggere i løpet av fem år, har nedgangen blitt til snudd. Det siste året fikk kommunen 429 nye innbyggere og passerte igjen 20.000 totalt. I Calpe har kommunen blant annet arbeidet aktivt for å få de utenlandske innbyggerne til å fornye sin padron. Mange av dem har ikke vært klar over at denne må fornyes hvert femte år.

 

Benidorm økte innbyggertallet med 121 i fjor, mens Dénia og Villajoyosa hadde en økning på henholdsvis 55 og 17 personer.