Kutter i spanske trygdeytelser

De over 55 år blir rammet.

Spaniaavisen

Publisert 22. mars 2013 06:55

MADRID

To av ti personer over 55 år vil ikke lenger kunne kreve offentlig støtte hvis de mister jobben.

For de arbeidsledige over 55 år vil hele inntekten til husholdningen bli lagt til grunn når man skal ta stilling til om de skal få pengestøtte fra staten.

Hvis gjennomsnittsinntekten per medlem i husholdningen er mindre enn 75 prosent av minimumslønnen i Spania (som gjelder for en 40 timers uke og for tiden er 641 euro) kan man ha krav på økonomisk støtte fra staten.

Opposisjonen i Madrid med PSOE i spissen sier dette tiltaket fra regjeringen rammer de svakeste i samfunnet. Man burde heller lagt til rette slik at flere eldre kunne gå ut av arbeidslivet som igjen vil føre til at de yngre kan slippe til.