Kutter i politistaben for å spare penger

Må redusere antall Policia Local i tøffe økonomiske tider.

Spaniaavisen

Publisert 9. september 2011 05:36

BENIDORM

Ordfører Augustin Navarro i Benidorm kunngjorde før helgen de lite hyggelige tiltakene for å spare penger for en slunken kommunekasse. Selv ikke politiet blir spart i disse krisetider. Ingen flere stillinger blir fylt i år, dessuten vil man redusere dagens bemanning.

Ti politibetjenter må jobbe deltid, mens ti andre som går på kontrakt, ikke får fornyet sitt engasjement.

Disse tiltakene får politiets egen interesseorganisasjon (SPPBF) til å reagere. SPPBF sier dette er en alvorlig reduksjon i styrken, og det vil helt klart gå ut over sikkerheten i turistmaskinen Benidorm.

Man mener kommunens sparetiltak vil virke motsatt når de kutter i politiet. Byen vil tape på at innbyggere og turister merker det blir mindre sikkerhet i byen, og dette vil igjen føre til at næringsliv og kommune taper penger når turistene uteblir.