- Kunne unngått finanskrisen med pesetas

53 prosent av spanjolene med voldsom tro på gammel valuta.

Spaniaavisen

Publisert 21. april 2009 10:10

MADRID

I følge en undersøkelse gjort av Europaparlamentet tror over halvparten av spanjolene at den nasjonale økonomien ville hatt større motstandskraft mot resesjonen hvis man fortsatt hadde holdt på pesetas som valuta.

Den spanske misnøyen med euroen er høyere enn gjennomsnittet for EU (48 prosent). Italienerne er på samme nivå. Bare portugiserne slår spanjolene her, da 62 prosent av dem mener de hadde hatt det bedre med escudo.

Les også: Vil ha lavere skatt ved bilkjøp

Undersøkelsen viser at verken sentralbanken i Europa eller EU har lykkes i å overbevise befolkningen om den beskyttende rollen en felles valuta i Europa har.

44 prosent av de spurte var ikke enige i at en felles valuta har gjort effekten av resesjonen mindre, mens 39 prosent mener den har vært en beskyttelse mot finanskrisen.

Av de 16 landene som har innført euro, mener flertallet i 12 av landene at euroen beskytter bedre mot resesjon enn deres gamle valuta. Bare Portugal, Spania, Italia og Kypros mener de ville ha kommet bedre ut av det uten euroen.

Les også: Fikk bot for å søke jobb

Blant medlemslandene som fortsatt har sin egen valuta, mener tre av dem at de er overbevist om at det var riktig å ikke gå over til euro, nemlig Danmark, Sverige og Storbritannia.