Krisepenger gir rundkjøring og sykkelsti

Regjeringen deler ut sysselsettingsmidler til regionene.

Terje Aspdahl

Publisert 15. desember 2008 10:13

MURCIA

Av Regjeringens midler, er Murcia blitt tildelt 75 milioner euro. Pengene skal brukes til byggeprosjekter som gir arbeid til arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen. Det er de første seks millionene som nå er disponert.

Fra Regjeringen følger det med anvisning om hvordan pengene skal benyttes. De skal brukes på prosjekter som ikke var inkludert i det ordinære budsjettet for 2009. Dessuten må arbeidet være ferdigstilt innen første kvartal 2010.

187 arbeidsledige vil få jobb i Murcia, i følge planen.