Krisen gjør kvinner til hovedforsørgere

Kollapsen i byggebransjen endrer kjønnsrollemønsteret.

Spaniaavisen

Publisert 4. februar 2009 16:54

For første gang på flere år er arbeidsledigheten blant menn større enn for kvinner. Siden begynnelsen av 2007 har ledigheten økt med 63 prosent for menn, i forhold til 42 prosent for kvinner.

Mens jobbene forsvinner i mannsdominerte yrker, er det nå kvinnene som holder familien flytende med sine dårlig betalte jobber. Dette fenomenet vil antakelig ikke synes fullt ut på offentlige statistikker siden mange av kvinnene jobber ulovlig.

Les også: Skriver ut flere bøter for å møte finanskrisen

– Dette skjer spesielt innen familier der mannen hadde en godt betalt jobb i byggeindustrien, mens kvinnene arbeidet deltid som et tillegg til mannens hovedlønn. Nå er denne deltidslønnen blitt hovedinntekten for familien, særlig når arbeidsledighetstrygden til mannen stopper, forklarer Victoria Rodriguez, kvinnesekretær i fagforeningen Comisiones Obreras.

Les også: 400 voldssaker i hjemmet hver dag i fjor

I følge statistikker tjente kvinner mer enn menn bare i ett av fire tilfeller. Nå snus denne trenden, og det er ikke fordi vilkårene til kvinner er blitt bedret. Likestillingsforkjempere ville foretrukket at dette skjedde av andre grunner enn at mennene rammes av arbeidsledighet gjennom finanskrisen.

– Siden kvinnene alltid også har hatt ansvar for å holde hjemmene sammen, inkludert alt husarbeidet, gir den nye situasjonen et tyngre ansvar enn noen sinne. Både fysisk og psykisk tungt ansvar vil på sikt påvirke helsetilstanden til disse kvinnene, tror likestillingsansvarlig Paloma Alonso i Málagas provinsregjering.