Kriminaliteten på vei ned

Et resultat av at politistyrken har doblet seg de siste åtte årene.

Spaniaavisen

Publisert 13. januar 2011 22:19

VALENCIA

Valencia-regionen med provinsene Alicante, Valencia og Castellon, kan notere seg det laveste antall kriminalsaker i dette århundret. Faktisk har antall lovbrudd (vold, ran og innbrudd) sunket med nesten fem prosent det siste året.

De oppløftende tallene skyldes i stor grad at politistyrkene i regionen er økt med hele 61 prosent siden 2003.

I hele Spania har man økt antall politi med 30 prosent. Det vil si at man har en dobling i Valencia-regionen i forhold til i resten av landet.