Kreves for dobbel betaling av fellesutgifter

Reuma-Sol ferie- og behandlingssenter føler seg lurt - betalingstvist kan havne i spansk høyesterett.

Spaniaavisen

Publisert 31. oktober 2013 09:48

ALFAZ DEL PI

Urbanisasjon Foya Blanca i Alfaz del Pi var fra 1970-tallet privateid og boligeiere måtte bidra med en andel til vedlikehold av fellesarealet. I 1995 tok kommunen over. Likevel kom kravene om vedlikeholdspenger.

– Vi mente da at urbanisasjonen burde opphørt sin eksistens og at forpliktelsene forsvant ved overdragelse til kommunen. Men de fortsatte å kreve inn penger helt til vi ble oppmersom på dette. Vi sjekket grundig ut forholdene og det viste seg at vi hadde betalt doble avgifter både til kommunen og urbanisajonen frem til 2009. Vi følte oss lurt og meldte oss derfor ut i 2009, sier direktør Harald Johan Halvorsen ved Reuma-Sol.

Les også: Gode resultater for Reuma-Sol

– Vi har betalt alle fellesutgiftene frem til utmeldelsen i 2009, men Urbanisasjon Foya Blanca krever at vi skal betale i overkant av 22 000 euro som er utgifter fra og med utmeldelsen og frem til i dag. Vi sendte et formelt brev til urbanisasjonen og påstod at vi ikke lenger var medlemmer og meldte oss ut i 2009. I ettertid har de krevd oss for pengene og vi valgte derfor å kjøre sak mot dem.

Reuma-Sol vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten hvor de ble dømt til å betale. Derfor ble dommen anket videre til høyesterett.

– Vi ligger fremdeles i en rettsprosess og mener vi kommer til å vinne denne saken. Hvis ikke hadde vi ikke anket den til høyesterett. Det finnes ingen felles eiendom lenger. Reuma Sol kjøpte tomten i 1993. Vi har opplyst ordføreren i Alfaz del Pi kommune om saken og fått bekreftelse på at brevet er mottatt, sier Halvorsen som lurer på om kommunen og urbanisasjonen ikke har avklart forholdene seg imellom ved overtagelsen siden de har blitt krevd de samme utgiftene fra begge parter.

Trenger du hjelp? I vår bransjeguide finner du veien til 60 næringsdrivende på Costa Blanca og Costa Calida

Halvorsen stiller også spørsmål ved at navnet på utgiftene de har blitt krevd for har forandret seg underveis i prosessen fra Comunidad de propietarios til Comunidad de servicios. 

Saken er nå til vurdering i høyesterett. Urbanisasjon Foya Blanca har bedt om at den ikke får føres for Høyesterett. Reuma-Sol har derfor blitt bedt om å komme med sine motargumenter og de er gitt en frist til begynnelsen av november. Hvis ikke partene presenterer sin sak og dommen ikke blir akseptert ført for høyesterett, vil dommen fra lagmannsretten bli stående.

Vet du noe om denne saken? Ta kontakt med vår reporter her

– Saken er ikke tapt, men ligger i kø for å komme til høyesterett. I dokumentet fra høyesterett som er datert 23. oktober 2013, gis vi en frist på 10 dager på å presentere vår sak. Hvis saken ikke kommer opp i høyesterett så synes jeg det er veldig merkelig. Det er en viktig prinsipiell sak. Vi er overbevist om at dommen fra lagmannsretten er feil. Derfor velger vi å kjøre saken videre, sier Halvorsen til Vikingposten.

En av huseierne i Urbanisasjon Foya Blanca sier til Vikingposten at det også er flere beboere som har meldt seg ut. Vedkommende sendte skriftlig oppsigelse i 2010 og har senere henvendt seg flere ganger uten å få svar.

Krav om å betale fellesutgiftene dumper fortsatt ned i postkassen.

Hele denne saken kan du lese i dagens utgave av Vikingposten. Den kan lastes ned gratis her fra klokken 15