Krever røykeforbud i bil i Spania

Spanske leger vil stramme inn røykeloven.

Spaniaavisen

Publisert 22. november 2011 06:52

MADRID

Organisasjonen til alle spanske leger, OMC, sier det nå er tid for å se på røykeloven som myndighetene innskjerpet for ett år siden. OMC mener man må utvide loven til også å gjelde røyeforbud i bil der barn er med som passasjerer.

Presidenten i OMC, Juan Jose Rodriguez Sendin, sier det er en stor forbrytelse å utsette barn for den påkjenningen det er å oppholde seg i en bil der voksne røyer.

Han mener barn er ufrivillige gisler som blir utsatt for en stor fare ved å oppholde seg i dette lille tette rommet som blir fylt av røyk.