Krever at Torrevieja-bygning blir renovert

Ordføren har gjennom et dekret beordret eierene av Casa y Torre de Los Balcones om å gjennomføre rehabiliteringsarbeider på eiendommen som er sterkt preget av forfall.

Spaniaavisen

Publisert 23. mai 2014 05:06

TORREVIEJA

Senest i februar i år falt deler av taket sammen. Og dekretet fra ordfører Dolón bygger på informasjon fra Byplanleggingskontoret i forbindelse med denne hendelsen.

Torrevieja-ordføreren har underskrevet flere dekreter i denne saken siden 2011. I det første ble eierene bedt om å foreta strakstiltak og utbedringer med en antatt kostnad på 700.000 euro. 

Eierene som dengang fikk sin første bot, etterkom kun få av kravene. De ryddet området og satte opp et gjerde. De viktigste arbeidene ble ikke gjort.

Sak ble opprettet første gang i 2008 og kommunen har ikke benyttet seg av muligheten loven gir for å overta rehabiliteringen av bygget. Det ærverdige bygget står i fare for å bli revet dersom det blir erklært som ruin.