Krever at høyspentlinjer i Torrevieja graves ned

Huseiere fikk mastene med på handelen da boligene ble bygget i 1999.

Spaniaavisen

Publisert 17. august 2011 07:02

TORREVIEJA

Los Verdes – De Grønne – krever at alle høyspentlinjer i Torrevieja blir fjernet og gravd ned.

I 12 år har dette vært et krav blant annet fra beboere i Mirador de los Balcones. De Grønne hevder luftspennene er et brudd på generalplanen i Los Altos og i tillegg representerer en fare.

I dette området har 114 boliger som sto ferdig i år 2000, levd med høyspentledningene som går over takene i nabolaget. Med på huskjøpet fikk de støy og knitring fra ledningsnettet.

De Grønne krever at høyspentlinjene blir gravd ned langs offentlige veier.