Krever 268 års fengsel for bedrageri

Marbella kommune vil ha straffet 33 personer etter omfattende svindel.

Spaniaavisen

Publisert 15. februar 2009 09:08

MARBELLA

Straffen skal fordeles på 33 personer i den såkalte Saque II-saken hvor nesten 42 millioner fra kommunens fond er blitt overført til private konti. I de fleste tilfellene skal det ha skjedd gjennom selskaper knyttet til arkitekten Carlos Monteverde.

Han fakturerte prosjekter som aldri ble gjennomført. Mer enn 90 forskjellige bedrageri er antatt gjennomført mot kommunale selskaper, og bare tap av trygdeinntekter er beregnet til mer enn én million euro.

Tidligere ordfører Julián Muños kan vente seg 13 års fengsel og utestengning fra offentlige verv i 20 år. Han og de øvrige anholdte er tiltalt for uavlatelig misbruk av offentlige midler, forakt for juridiske regler, forfalskning av dokumenter og bedrageri av trygdemidler.