Krangler om nedleggelse av norsk rehabiliteringssenter

Dette senteret kan være det neste som ryker på Costa Blanca.

Terje Aspdahl

Publisert 29. oktober 2020 18:17

ALTEA

Administrasjonen i Bærum kommune ønsker å avvikle driften ved Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea (Alicante).

Avgjørelsen blir kraftig kritisert av flere. Daglig leder Rune Helmersen har kritisert kommunalsjef for pleie- og omsorg i kommunen, Morten Svarverud, og laget et politisk opprop for å berge senteret.

Også lederen i utvalget for bistand og omsorg får gjennomgå.

– Kommunesjefen i Bærum kommune (har fått beskjed om å foreslå) foreslår å avvikle driften ved CAN (Centro Asistencial Noruego) i Altea Spania innen 31.12.2021. Han lover at alle 240 årlige brukere ved CAN fra Bærum skal få tilsvarende tilbud i Bærum kommune fra og med 2022. Jeg ber alle berørte parter som leser dette innlegget og som ikke er enige med kommunesjefens vurderinger (og hermed heller ikke kommunesjefens rådgivere) til å protestere mot forslaget. Sammen skal vi nok en gang sørge for videre drift av CAN og gi mer enn 240 brukere fra Bærum muligheten til en sprekere og mer verdig alderdom uten å måtte be om (ytterligere) assistanse fra kommunale tjenester, skriver daglig leder Rune Helmersen i en post på Facebook.

I et leserinnlegg i Budstikka skriver styreleder Per Arne Watle at Bærums administrasjon fortsetter å spre desinformasjon om CAN. Han peker også på at det er mer kostnadseffektivt å drive rehabilitering i Altea enn i Bærum, til 60 prosent av kostnadene i Norge.

– CAN har levert og vil fortsette å levere rehabiliteringstjenester av høyeste kvalitet til 60 prosent av kostnadene i Norge i et helsebringende klima og middelhavsmiljø. Kvaliteten på kommunens budsjettmateriale om CAN står derimot til stryk. I budsjettet presenteres et tall for besparelse uten å ta med kostnadene ved oppbygging av tapt kapasitet og ekstrakostnadene knyttet til nedleggelse.

Et annet ord for et slikt bokholderi er ønsketenkning. Det er et slett grunnlag for en budsjettprosess, skriver styrelederen.