Konflikt fører til natte-stengt hos politiet

Byråd og ordføreren i Altea blir kritisert og får nå skylden for at den lokale politistasjonen må holde stengt fra klokken 22.00 til 06.00 på grunn av manglende ressurser.

Terje Aspdahl

Publisert 24. januar 2021 09:30

ALTEA

Rocío Gómez (PP) sier at det lokale politiet for bare et år siden presenterte for bystyret utfordringer de hadde på grunn av mangel på ansatte og uoppfylte løfter fra kommuneledelsen. Dette etter at de i flere år har ønsket å komme i dialog med byråd Rafael Mompó (Compromis) for å finne en løsning.

Konflikten har vart i nesten seks år under ordfører Jaume Llinares (Compromis) ledelse og er langt fra å være løst, men har blitt verre, hevder PP. 

– Befolkningen i Altea er i dag mer sårbar på grunn av mangel på dialog mellom partene. Det er uforståelig at de som er ansvarlige for denne situasjonen, med ordfører Jaume Llinares ved roret, kan sitte rolige når de vet  at byen ikke er garantert 24-timers lokal polititjeneste. I tillegg er det i noen skift bare en politibetjent som patruljerer i hele kommunen. Og alt dette midt i en pandemi, sier Gómez.

Kommunale politikere krever nå at rådmannen og ordføreren ikke utsetter løsningen på problemet lenger. Men beslutter nødvendige tiltak for å opprettholde den uunnværlige tjenesten til det lokale politiet i kommunen og under rettferdige arbeidsforhold. De mener det er deres ansvar overfor innbyggerne å sørge for et trygt og sikkert Altea.