Knytter Albir og Alfaz tettere sammen

Utbedrer grønn korridor mellom stedene.

Spaniaavisen

Publisert 18. juni 2014 07:58

ALBIR

Alfaz del Pi kommune har startet arbeidet med oppgraderingen av el Bulevar de los Músicos i Albir. Det er et tidligere elveområde som nå benyttes til friluftsaktiviteter.

El Bulevar de los Músicos går gjennom sentrum av Albir og er et yndet område for turgåere. Det strekker seg 800 meter fra rundkjøringen som fører inn til Albir og ned til sjøen. En grønn lunge som går gjenneom en av de mest trafikkerte turistområdene i Albir.

Kommunen har nå startet arbeidet med ny oppskiltning og fjerning av vegetasjon.

Prosjektet inngår i den urbane forbedringsplanen som har fokus på grønn infrastruktur. Målet er å knytte de to bysentrene nærmere hverandre under begrepet «Stranden i Albir og Alfaz del Pi sentrum».

Planen omfatter en rekke andre prosjekter som for eksempel utbedring av parkeringsplassen ved inngangen til fyret i Albir.