Klimaendringer gjør at turist-sesongen kan utvides

Økende temperaturer om våren og høsten kan komme turistbransjen til gode.

Terje Aspdahl

Publisert 11. desember 2020 13:57

COSTA BLANCA

Et studie utført av  professorene Jorge Olcina og Juan Javier Miró ved Universitetet i Alicante viser at klimaendringer kan føre til at turistsesongen kan utvides.

Årsaken er at nattetemperaturene langs  kystområdene og dagtemperaturene i innlandet har økt de senere årene. Studien viser også økende temperaturer og oftere ekstreme varmeperioder midt på sommeren i juli og august.

Turisme er en av de viktigste inntektskildene i Valencia-regionen og er i stor grad basert på de ideelle klimatiske forholdene. Spesielt med tanke på gode bade- og solmuligheter. Studien viser også temperaturøkning i innlandet som fører til behageligere temperaturer i fjellområdene – ikke bare om vinteren, men også om høsten og våren.

Professorene bak undersøkelsen mener at klimaendringene meget sannsynlig vil påvirke turismen spesielt midt på sommeren ved at flere velger andre reisemål. Men samtidig åpner det også opp for nye muligheter ved å utvide turistsesongen. Ved høyere temperaturer om våren og høsten vil også vanntemperaturen i Middelhavet bli behageligere over en lengre periode.

Forslaget fra forskerne til myndighetene og reiselivsbransjen er derfor å endre «turisthøysesongen» til å omfatte månedene juni og september. Deretter å sørge for at turister i juli og august bedre kan takle ekstrem varme som for eksempel ved å prioritere bedre klimaanlegg på turistattraksjoner.

Og ikke minst sørge for gode vannforsyningssystemer og forberede seg bedre på klimatiske farer som kraftig regn og vind.