Kan sjekke utlendinger som eier bolig i Spania

Bevegelser på konti, samt vann- og strømforbruk gjøres tilgjengelig for skattefuten.

Spaniaavisen

Publisert 2. september 2009 18:42

COSTA BLANCA

Høyere utgifter og lavere skatteinntekter gjør at myndighetene nå vil ha tak i penger som folk skylder. Nå får skatteetaten enklere virkemidler av den spanske staten til å kreve inn skattepenger som mangler.

Spanias skatteinntekter har sunket med 25 prosent samtidig som offentlige utgifter har økt med 13 prosent. Fra 1. august har de myndighet til å beslaglegge penger eller andre aktiva med inntil 20.000 euro (175.000 kroner) som en sikkerhet for ubetalt skatt. Tidligere gikk denne grensen på 6.000 euro (50.000 kroner), og det forelå et komplisert regelverk rundt beslagleggingen. Regelverket er nå kraftig forenklet. På bare 10 dager kan nå skatteetaten gjøre inngrep i privatpersoners bankkonti hvis de skylder skatt. Er det ikke penger der, kan eiendeler pantsettes eller beslaglegges.

Les også: Varsler økte skatter

– Det stemmer at regelverket er blitt enklere, men jeg vil presisere at det ikke ligger noe direkte nytt i dette. Myndighetene har tidligere også kunnet beslaglegge penger på kontoer til de som skylder dem penger. I disse tider forsøker nok myndighetene å rasle med sablene, men det er jo bare de som ikke har vært ærlige i selvangivelsen sin som kan bli rammet, forsikrer avdelingsleder i Caja Murcia i Gran Alacant, Richard von Knoop.

Alle banker må oppgi årsrapporter for kontobeholdning som overskrider 6.000 euro. Det samme gjelder uttak eller enkelttransaksjoner på mer enn 3.000 euro. Utlendinger som eier bolig i Spania vil heretter kunne bli gransket av spanske skattemyndigheter.

Les også: Spår labert boligsalg til godt ut i 2010

Bevegelser på konti, vann- og strømforbruk må gjøres tilgjengelig for skatteetaten. Dataene kan i sin tur bli benyttet til å se om boligen brukes hele året, eller bare er en feriebolig. Det kan være duket for en del utilbørlige inngrep i privatlivets fred om man er uheldig å bli utsatt for en overivrig tjenestemann. Richard von Knoop tror imidlertid at dette blir en papirbestemmelse som antakelig aldri får praktisk betydning.

– Det er grunn til å understreke at alle som har eiendom i Spania må levere inn selvangivelse her. Har de bosted i Norge må de altså levere to steder. Ikke alle har vært like nøye på dette. Det er viktig å få et servicekontor eller noen som kan spansk lov godt til å hjelpe til med dette, da reglene kan bli endret fra år til år. De som følger spanske regler har ingen ting å frykte, understreker jurist Arne Herman Kilde Larsen i Torrevieja.

Det meldes også om at skatten på sparepengene skal økes. I dag er den på 18 prosent. Man vurderer å øke den til 20 prosent. Gevinst på salg av bolig
regnes inn under denne posten. I disse tider kan det imidlertid gå en stund før noen opplever at akkurat den gevinsten blir skattelagt.